Aspergers syndrom

Livet med Aspergers syndrom

När jag var 16 år så fick jag diagnosen Aspergers syndrom. Här kommer jag dela med mig av mina inlägg om hur det kan vara att leva med diagnosen. Och hur jag har gjort för att lära mig att hantera min diagnos och börjat se den som en superkraft.
 Aspergers är en av diagnoserna inom autismspektrumet som också omfattar autism, atypisk autism och desintegrativ störning. Aspergers
innebär liksom de andra diagnoserna inom autismspektrumet begränsningar inom områdena ömsesidig kommunikation, social interaktion och föreställningsförmåga.
Aspergers beskrivs ofta som autism hos personer med normal- eller hög begåvning men utan de omfattande kommunikativa svårigheterna som finns vid autism.
Aspergers syndrom, Bipolär sjukdom typ 2, Psykisk ohälsa, Självskadebeteende, Vardag

4 år och fem månader utan självskadebeteende

4 år och fem månader utan självskadebeteende Tiden rullar på och livet flyter på. I dag firar jag fyra år och fem månader utan självskadebeteende. Glömde nästan den här månaden också. Jag antar att jag får passa på att njuta stunden. Försöker ha rutiner Dagarna fortsätter att vara som de […]