Aspergers syndrom

Livet med Aspergers syndrom

När jag var 16 år så fick jag diagnosen Aspergers syndrom. Här kommer jag dela med mig av mina inlägg om hur det kan vara att leva med diagnosen. Och hur jag har gjort för att lära mig att hantera min diagnos och börjat se den som en superkraft.
 Aspergers är en av diagnoserna inom autismspektrumet som också omfattar autism, atypisk autism och desintegrativ störning. Aspergers
innebär liksom de andra diagnoserna inom autismspektrumet begränsningar inom områdena ömsesidig kommunikation, social interaktion och föreställningsförmåga.
Aspergers beskrivs ofta som autism hos personer med normal- eller hög begåvning men utan de omfattande kommunikativa svårigheterna som finns vid autism.
Aspergers syndrom, Psykisk ohälsa

Vad vet egentligen transportstyrelse om Aspergers syndrom?

Vad vet egentligen transportstyrelsen om Aspergers syndrom? Min vän Ronja valde att maila Transportstyrelsen för att få svar på sina frågor angående lämplighetsintyg. Jag tycker det är väldigt skrämmande att: 1. De vet inte ens hur diagnosen stavas. 2. De tror att den kan försvinna. Skärpning alltså! Jag kommer gärna […]