Joanna Halvardsson – Föreläsare, journalist & influencer

Joanna är speedwayfantasten från Hagfors som vid 16 års ålder fick diagnosen Aspergers syndrom. Då var det redan för sent, för hon hade försökt att ta sitt liv för första gången redan som 14 åring. Sen väntade många år med psykisk ohälsa, psykiatrisk slutenvård, 15 års självskadebeteende och nio självmordsförsök.

I dag har hon hittat tillbaka till livet och flyttat till Karlstad. Hon har utbildat sig till journalist och driver företaget Aspiepower media. Där hon åker runt över hela Sverige och föreläser. Hon delar med sig av sin historia för att hon vill öka öppenheten kring psykisk ohälsa. Men framförallt för att hon vill visa att en diagnos inte behöver vara ett hinder, utan också kan vara en styrka om man får rätt stöd och hjälp. För det är hon ett levande bevis på.

Sommaren 2015 fick Joanna även diagnosen Bipolär sjukdom typ 2, och nu har hon börjat en ny resa för att hitta sig själv och lära sig leva med en psykisk sjukdom. Joanna lever också med den kroniska sjukdomen Psoriasisartrit och lever med kronisk smärta. Hösten 2022 lade man även till diagnosen Emotionell instabil personlighetsstörning. (Borderline)

Joanna sitter med som ledamot i Föreningen (H)järnkoll i Värmland och Autism Värmland.

Foto: Samhall. 2018 fick Joanna ta emot Samhalls Visa vägen pris som årets eldsjäl av Prinsessan Sofia.
Rulla till toppen