Aspergers syndrom

Livet med Aspergers syndrom

När jag var 16 år så fick jag diagnosen Aspergers syndrom. Här kommer jag dela med mig av mina inlägg om hur det kan vara att leva med diagnosen. Och hur jag har gjort för att lära mig att hantera min diagnos och börjat se den som en superkraft.
 Aspergers är en av diagnoserna inom autismspektrumet som också omfattar autism, atypisk autism och desintegrativ störning. Aspergers
innebär liksom de andra diagnoserna inom autismspektrumet begränsningar inom områdena ömsesidig kommunikation, social interaktion och föreställningsförmåga.
Aspergers beskrivs ofta som autism hos personer med normal- eller hög begåvning men utan de omfattande kommunikativa svårigheterna som finns vid autism.
Aspergers syndrom, Bipolär sjukdom typ 2, Psykisk ohälsa, Självskadebeteende, Vardag

Fyra år och tre månader utan självskadebeteende

Fyra år och tre månader utan självskadebeteende Jag har gjort det igen! Jag stod och mataffären och skulle köpa bröd. Jag tar upp en limpa och säger ”Vad är det för datum?.” Jag kollar på min klocka och utbrister ”Jag har glömt igen!” Jag har glömt bort att jag klarat […]

Aspergers syndrom, Bipolär sjukdom typ 2, Psykisk ohälsa, Självskadebeteende, Vardag

5 år och två månader utan självskadebeteende

5 år och två månader utan självskadebeteende I början satt jag och räknade ner till varje månad. Tidsinställde inlägg flera dagar i förväg. Nu glömmer jag typ bort varje månad haha. Jag antar att det är ett gott tecken att jag inte ens minns mitt självskadebeteende. Rullar på Jag antar […]