Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/0/3/5/joannahalvardsson.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6085 Dålig chefstäthet i kommunerna riskerar personalens psykiska hälsa – Aspiepower Media
Aspiepower Media

Dålig chefstäthet i kommunerna riskerar personalens psykiska hälsa

I många kommuner har chefer ansvar för så många anställda att det äventyrar personalens psykiska hälsa. Det visar en ny granskning av 170 kommuner som kampanjen Hjärnkoll publicerar idag. Studien visar även att kommunerna brister i uppföljningar av hur den psykiska hälsan påverkas vid omorganisationer.
– Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och kommunerna bör i sin roll som arbetsgivare bli bättre på att förebygga, upptäcka och agera vid psykisk ohälsa. En viktig insats för mer psykisk hälsa är att öka chefstätheten så att det går att ha tätare kontakt mellan chef och anställd, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.
Studien visar att kommunernas socialförvaltningar, som många gånger är kvinnodominerade, har oroväckande nivåer vad gäller antalet anställda per chef. Samtidigt som situationen är helt annorlunda på de tekniska förvaltningarna, som många gånger är mansdominerade. Inte en enda av de 170 granskade kommunerna uppger att det går över 30 anställda per chef på den tekniska förvaltningen, medan tre av tio kommuner uppger att så är fallet på socialförvaltningen.
En annan brist är att över hälften av kommunerna inte alls följer upp hur personalens hälsa påverkats efter omorganisationer samt att det alldeles för ofta saknas rutiner för personal som är sjukskriven.
Till de positiva resultaten hör att många kommuner har bra strukturer för dialog och inflytande, till exempel samverkansmöten och chefsforum, vilka är viktiga verktyg för att arbeta med psykisk hälsa.
– Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående, därför är det viktigt att kommunerna, som är en av landets stora arbetsgivare, prioriterar att arbeta för en bättre psykisk hälsa. Färre anställa per chef, hälsouppföljningar vid omorganisationer samt tydliga rutiner för personal som är sjukskriven på grund av psykisk ohälsa är enkla insatser som bidrar till bättre resultat, säger Rickard Bracken.
Undersökningen bygger på en enkät som under våren besvarats av högsta personalchef  i 170 av landets kommuner. Bara 27 kommuner har fått högsta betyg, tre stjärnor, vilket betyder att de har ett väl utvecklat sätt att arbeta med psykisk ohälsa i sin roll som arbetsgivare.
För mer information, kontakta:
Rickard Bracken, projektledare Hjärnkoll, 08-600 84 11, rickard.bracken@mfd.se 
Anki Grundelius, kommunikatör Hjärnkoll, 08-600 84 15, annika.grundelius@mfd.se
Alla siffror i hela rapporten finns på www.hjarnkoll.se/kommunundersokning2014
Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av Myndigheten för delaktighet och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Läs mer på www.hjarnkoll.se
]]>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *