Aspiepower Media

Vad är Bipolär sjukdom?

En fråga jag ofta får: Vad är Bipolär sjukdom? Och vad är skillnaden mellan typ 1 och 2?

Bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom som den också kallas, är en kronisk sjukdom som har ett periodiskt förlopp. Ofta växlar sjukdomsperioder med symtomfria perioder. Återkommande perioder med mani och depression, ofta i anslutning till varandra, är karaktäristiskt för bipolär sjukdom. I dessa perioder är grundstämningen förändrad: förhöjd vid mani eller sänkt vid depression. Sjukdomsbilden kan se väldigt olika ut, både vid depression och vid mani. Dessutom kan maniska och depressiva symtom förekomma samtidigt. Det är viktigt att känna till symtomen vid mani och depression. Om behandling påbörjas tidigt vid återinsjuknanden kan besvären ofta lindras och förkortas. Därför är det angeläget att sprida kunskap om sjukdomen till både drabbade och anhöriga. Det finns olika typer av bipolära sjukdomar eller syndrom. Den klassiska bipolära sjukdomen är då det växlar tydligt mellan stämningslägena med djup depression och klassisk mani och den benämns som Bipolär I (bipolär typ 1). Bipolär II (bipolär typ 2) består av korta inslag av hypomani med återkommande depressioner. Jag har Bipolär sjukdom typ 2 vilket innebär att jag är hypoman och inte manisk på riktigt. Du kan läsa mer om Bipolär sjukdom här 1
]]>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *