Aspiepower Media

Psykiatrifondens stora pris mot fördommar


Igår kväll delades Psykiatrifondens stora pris mot fördomar ut – det tilldelades alla Hjärnkolls ambassadörer i Sverige.  Här är den fina motiveringen:  ”För att genom sitt engagemang som personer med egen erfarenhet eller med erfarenhet av att vara anhöriga ha bidragit till att minska stigma och diskriminering vid psykisk sjukdom. (H)järnkollambassadörerna har även bidragit till flertalet utvecklingsprojekt, bland annat ”Bättre vård, mindre tvång”, ”Första hjälpen till psykisk hälsa äldre” samt till kvalitetsregister.
Ambassadörerna har genom sitt arbete i offentligheten med mod och engagemang bidragit till att ge frågor om psykisk sjukdom ett ansikte och på så sätt ökat öppenheten och samtalen om psykisk ohälsa.”
Foto lånat av Christina Ahl 


]]>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *