Partierna missar psykisk ohälsa i valrörelsen

Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa nämns inte ens frågan i fyra av tio valplattformar i kommuner och landsting. Ungefär hälften av de granskade dokumenten saknar konkreta mål och projekt kring psykisk ohälsa. Det visar en ny undersökning från kampanjen Hjärnkoll som nu manar partierna till bättring.

– Psykisk ohälsa påverkar många och är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Partierna i kommunerna och landstingen bör bli bättre på att lyfta fram frågan i valplattformar och
program som är viktiga styrande dokument för den politik som ska föras, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

Kampanjen Hjärnkoll har granskat 119 valplattformar och program för den kommande mandatperioden i kommuner och landsting. Fyra av tio granskade dokument nämner inte ens psykisk
ohälsa och hälften av dokumenten saknar konkreta mål och projekt i frågan.

Studien visar även att partierna har en relativt snäv syn på vad som påverkar och påverkas av psykisk
ohälsa. Det är vanligt att frågan nämns i samband med politik för unga, socialpolitik, vård- och omsorgsfrågor, men mycket ovanligt i samband med frågor som rör ekonomi, bostäder, stadsplanering, trafik eller hur kommuner och landsting kan agera i rollen som arbetsgivare.

– Jag hoppas att partierna tar till sig av vår kritik när de går in i en ny mandatperiod och passar på att
utveckla sin politik kring psykisk ohälsa, inte minst i deras roll som stora arbetsgivare. De bör även ta tillfället i akt och bredda perspektiven. Hur människor bor, arbetar och rör sig har också en påverkan på den psykiska hälsan, säger Rickard Bracken.

Undersökningen genomfördes under perioden juni till augusti 2014. Efter att ha besök 285 lokala och
regionala partiorganisationers webbplatser i tolv län hittades 119 valplattformar och program för kommande mandatperiod. Dessa har studerats utifrån om och hur man nämner psykisk ohälsa.
För mer information läs rapporten med resultat, analys och metod här: www.hjarnkoll.se/valplattformar
]]>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen