Var fjärde chef vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa

Många chefer underskattar hur vanligt psykisk ohälsa är och har attityder som kan leda till diskriminering. Drygt var fjärde vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och nästan lika många kan inte tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom. Det framgår av nya siffror från kampanjen Hjärnkoll, som uppmanar landets chefer att ta psykisk ohälsa på allvar. – Studien visar att chefer behöver öka sin kunskap om och förändra
sina attityder till psykisk ohälsa. De har en nyckelroll när det handlar om att förebygga och agera vid psykisk ohälsa. Chefer avgör också över vem som är välkommen på arbetsplatsen och därmed på arbetsmarknaden i stort, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll. Tre av fyra personer har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Det är den främsta orsaken till sjukskrivning och OECD uppskattar kostnaderna för den psykiska ohälsan till över 70 miljarder kronor per år i Sverige. I en befolkningsundersökning som genomförts av centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser, på uppdrag av Hjärnkoll, där över 2000 personer ingår, har svaren från 400 chefer med personalansvar analyserats. Undersökningen visar att chefer fortfarande kraftigt underskattar omfattningen av psykisk ohälsa. Alltför ofta förekommer även attityder som riskerar att leda till både att människor stängs ute från arbetsmarknaden och att arbetsplatser står dåligt rustade att hantera psykisk ohälsa. En dryg fjärdedel av de chefer som tagit ställning vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Nära var fjärde betvivlar påståendet att de flesta med psykiska problem vill ha ett lönearbete och en lika stor andel kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom. – Chefer måste sluta att stoppa huvudet i sanden. Psykisk ohälsa angår vem som helst och går inte att undvika genom att inte nyanställa personer med egen erfarenhet. Högst sannolikt finns redan anställda med den erfarenheten. Chefer har ett stort ansvar, och det finns såväl kunskap som verktyg som varje chef kan använda för att förebygga och hantera ohälsa, säger Rickard Bracken.

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av Myndigheten för delaktighet och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Läs mer på www.hjarnkoll.se
]]>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen