Aspiepower Media

Egna erfarenheter resultatrikt i arbete kring psykisk ohälsa

– Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Trots detta är tystnaden kring psykisk ohälsa kompakt och det är en grogrund till diskriminerande attityder. Det känns därför enormt positivt att vår kampanj lyckats bidra till öppenhet, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll. Delrapporten över kampanjens arbete som överlämnas imorgon visar att Hjärnkolls kampanjarbete gjort skillnad. Minskningen av andelen i befolkningen som uttrycker negativa attityder i en
befolkningsundersökning är mellan 4 och 27 procent jämfört med 2009 då kampanjen inleddes. Särskilt tydligt märks förbättringarna i de län där Hjärnkoll koncentrerat sin kampanj. Där är andelen med negativa hållningar 18 till 37 procent mindre än i övriga län. Den mest avgörande framgångsfaktorn i arbetet har varit att engagera 340 ambassadörer som når ut
med sina erfarenheter av psykisk ohälsa i olika sammanhang. Totalt har dessa genomfört över 500 utbildningsinsatser bara under de senaste två åren och de har engagerat 56.000 personer för att minska negativa attityder och beteenden. – Framgångsfaktorn är ett lokalt arbete där personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa bidragit till att skapa samtal och öka kunskaper kring psykisk ohälsa. I slutet av nästa år upphör Hjärnkoll och då är det viktigt att kommuner och landsting står rustade att fortsätta arbetet, säger Rickard Bracken. Även arbetet med att skapa debatt och sprida information i media har gett resultat visar delrapporten. Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH. För att ta del av delrapporten i sin helhet, som bland annat innehåller mer statistik, klicka här.  
Hjärnkoll
är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

]]>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *