Diagnoser

Joannas diagnoser

Joanna lever med tre kroniska tillstånd/sjukdomar. När hon var 10 år började det med att hon fick ont i en fot. 20 år senare sattes diagnosen psoriasisartrit som är en reumatisk sjukdom. Vid 12 års ålder började Joanna visa tecken på depression efter många år med mobbning och utanförskap. Vilket resulterar i en neuropsykiatrisk utredning och vid 16 års ålder får hon diagnosen Aspergers syndrom.

Rikt och friskt liv

Sen väntar många år med psykisk ohälsa, psykiatriskslutenvård, 15 års självskadebeteende och nio självmordsförsök. Hösten 2015 sätts diagnosen Bipolär sjukdom typ 2. Då har hon haft den i 12 år utan att veta om den.
Joannas diagnoser påverkar hela tiden hennes liv men hon har hittat strukturer för hur hon ska hantera dom för att ett rikt och friskt liv trots tre kroniska sjukdom.

Läs mer om Joannas diagnoser här

Läs mer om psoriasisartrit här. 
Läs mer om Asperger här.
Läs mer om Bipolär sjukdom typ 2 här.

Rulla till toppen