Hjärnkoll

Hjärnkoll

Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa.  Målet är att  alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Ambassadörer

Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Motorn i arbetet är över 350 engagerade och kunniga ambassadörer i alla åldrar runt om i landet. Dom föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Ambassadörerna har antingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller i rollen som anhörig.

Ökad kunskap

Ambassadörerna kan bidra med en unik kunskap gällande hur till exempel medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa. Läs mer om vårt arbetslivskoncept. Vi har också ambassadörer som kan berätta om sina upplevelser av psykisk ohälsa och migration. Våra seniora ambassadörer ger viktig kunskap om psykisk ohälsa ur ett äldreperspektiv. Hjärnkolls unga ambassadörer berättar om hur det är att vara ung och leva med psykisk ohälsa. Etikcafé är ett koncept som innebär att våra ambassadörer kommer till dig som arbetar inom den psykiatriska slutenvården.