Jag har fått mina hjälpmedel genom psykiatrin, Vuxenhabiliteringen och Arbetsförmedlingen. Vad de kostar skiljer sig från olika län. I Värmland får man låna dyra hjälpmedel som täcke, väst, timstock gratis. Men får köpa whiteboard och almanacka själv.