Resultatet: ADHD eller inte ADHD?


Detta inlägg är skrivit i samarbete med utredningskompaniet


adhd eller inte adhdADHD eller inte ADHD?

Nu mina vänner är det äntligen dags! Jag vet att ni är många som väntat på resultatet från ADHD-utredningen och jag ber om ursäkt för att det tagit lite tid. Jag kände att jag behövde få landa lite med resultatet innan jag dela med mig av det till er. Nu känner jag mig redo så nu kör vi! Sverige vi har ett resultat…. trumvirvel…. Joanna Halvardsson har INTE ADHD.

Inga symtom som barn

När jag satt i bilen till Skövde så sa jag till mamma att jag trodde att jag var precis på gränsen att få en diagnos. Jag trodde att det hängde på om jag haft symtom som barn eller. Det var exakt så det blev. Jag har 70-80% symtom men jag hade inte nog många som barn för att få en diagnos.

Känns skönt

Det känns skönt att få ett svar och jag är inte besviken över resultatet.  Jag har ju diagnoser så de räcker haha;) I mitt fall spelade det som sagt ingen roll om jag fick en diagnos eller ej för jag vet ju redan vilka svårigheter jag har och har redan rätt stöd och hjälpmedlen. Men nu kan jag svara ”Nej jag har inte ADHD”, nästa gång jag får frågan och det känns skönt. Sen känns det också skönt att få mina ”ADHD symtom” på papper så jag kan ta med dom och visa psykiatrin och de blir lite tydligare även för dom.

Väldigt nöjd

Jag är mer än nöjd med utredningen. Dom var väldigt professionella och hela utredningen var anpassad efter mig och mina behov. Det var helt okej att ta en paus mitt i om det behövdes. Dom var grundliga förutom alla tester så har de intervjuat både pappa och Carolina per telefon. Som att det inte vore nog så har dom läst igenom HELA min BUP-journal och jag informera er om att den är väldigt tjock.

Skulle aldrig tveka

De enda som jag ser som en nackdel är avståndet och resorna som tar mycket energi. Samtidigt som jag inte skulle tveka en sekund att tacka ja till en utredning genom Utredningskompaniet om jag hade ett barn som inte kunde vänta två till fem år på en utredning genom BUP. Om du är intresserad av att göra en utredning så kan du kontakta Utredningskompaniet här, så berättar dom hur du kan gå till väga.


Här nedan tänkte jag dela med mig av deras ord om vad vi kom fram till:

Nuvarande sårigheter

Joanna har väldigt bra struktur och planering (hon tror att det beror på hennes autismdiagnos), men hon tappar ofta bort saker. Allt hon gör är lite slarvigt. När hon lagar mat nämns som exempel. Hon är ibland väldigt impulsiv. Hon är risktagande i kärleksrelationer. Joanna har behov av planering av allt, gärna veckor eller månader i förväg, men hon är ändå impulsiv i den planeringen. Hon kommer plötsligt på att hon vill göra något. Hon blir lätt arg och får raseriutbrott. Joanna har depressiva perioder på grund av bipolär sjukdom, men däremellan upplever hon att hon alltid bara är ”hyper” och har inga ”normala perioder”. Hon är motorisk rastlös. Hon gör impulsiva saker som att plötsligt vilja ha rosa hår, och då ska det genast hända. Joanna tror att kollegorna på de jobb hon har haft skulle beskriva henne som driven, snabb och effektiv. Det går snabbt och inget blir slarvigt utfört. Hon är målmedveten och kreativ.

Sammanfattning

Joanna utredes under perioden 2020-05-18 till 2020-06-13. Frågeställningen rörde sig om huruvida Joanna hade neuropsykiatriska svårigheter som vid ADHD. För att besvara frågan användes skattningsformulär som fick fyllas i av anhöriga, intervju med anhöriga (pappa Stefan och väninna Carolina) samt neuropsykologisk testning och intervju med Joanna.

Då ADHD-symtom inte förekommit under barndomen avfärdas ADHD-diagnos. I Joannas nuvarande fungerande finns flera markörer av ADHD-liknande svårigheter. De svårigheterna skulle kunna vara konsekvensen av hennes redan konstaterade svårigheter med autism och bipolär sjukdom. Således finns drag av ADHD i Joannas fungerande men inte i tillräckligt hög utsträckning för att det skulle handla om en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning. Vidare har Joannas mående screenats och inga tydliga aktuella symtom för någon psykiatrisk diagnos har framkommit men en del stressrelaterade svårigheter kunde urskiljas. Främst handlar dessa svårigheter kring vänskapsrelationer.

Testresultatet, HIK från begåvningstest med WAIS-IV hamnade i området klart under genomsnittet vilket även HIK på Ravens 2 gjordes. I begåvningstestning, från den tidigare utredningen, presterade Joanna ojämnt i de olika testernas som genomfördes. Slutsatsen kring de olika resultaten är Joannas begåvningsnivå är svårbedömd då hon tenderar att prestera väldigt ojämnt från gång till gång. I testning angående uppmärksamhetsförmåga och exekutiva funktioner som påverkar hennes vardag på ett negativt sätt.  Sammantaget bedöms inte Joanna uppfylla kriterier för ADHD.

Risk- och skydds faktorer

Joanna har flera viktiga personer i sin omgivning som förstår henne och stöttar henne i vardagen. Som risk kan nämnas hennes impulsivitet gällande relationer samt exekutiva svårigheter som påverkar henne negativt i vardagsfungerandet. Joanna har fungerande mat- och tränings vanor.

Rekommendationer & åtgärder

Fortsatta insatser och behandling för autism och bipolär sjukdom rekommenderas. Då Joanna tenderar att bli trött av intryck är det viktigt att hon finner tid och möjlighet till återhämtning. Joanna kan behöva stöd med att hantera känslor och impulser. När Joanna behöver tänka om och hitta nya strategier kan hon behöva stöd från omgivningen för att inte fastna i dysfunktionella beteenden. Olika stödsystem för minne för att komma i håg relevant information kan vara nödvändigt. Även hjälp och stöd med att organisera uppgifter och sitt material när det handlar om uppgifter som upplevs som svåra eller mindre intressanta för Joanna.

 

 

 

 

7 svar på ”Resultatet: ADHD eller inte ADHD?

  1. Hej
    Vad är det för behandling för din autism utredningskomaniet rekommenderar? Insatser kan jag tänka mig till vad det kan handla om.. Men behandling?

    Mvh

  2. ”Fortsatta insatser och behandling för autism och bipolär sjukdom rekommenderas” läste jag iallafall och blev nyfiken på vad de syftar på när de rekommenderar fortsatt behandling för autism. Även fast detta står i en Adhd-utredning.

  3. Ok blir konstigt för mig när vården uttrycker sig i termer som behandling av autism. Autism är ju ingen sjukdom och kan ej rehabiliteras bort men habilitering kan hjälpa en del. Det du räknar upp antar jag att du blir hjälpt av men inte botad/utan funktionsnedsättning av?

    Hur ser du på din bipolära sjukdom – är det en funktionsnedsättning för dig mer än en sjukdom eller tvärtom? Bara för att man äter medicin dvs får vehandlung är ju det inte ngn garanti för att inte få nya skov antar jag?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen