Tydlig attitydförbättring till psykisk ohälsa på fem år

Igår presenterade Hjärnkoll en omfattande befolkningsundersökning som visar att allmänhetens attityder och beteende gentemot personer med psykisk ohälsa har förbättrats betydligt mellan åren 2009-2013.  Särskilt stor är förbättringen i kampanjlänen Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten där 13 av de 21 attityder som undersökts blivit positivare, jämfört med 9 av 21 för hela landet.
– Det är glädjande att attitydförbättringen är så genomgripande. Omgivningens attityder och beteende är avgörande för att motverka både stigmatiseringen och diskrimineringen mot personer med psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att vi alla funderar över vår inställning till psykisk hälsa och ohälsa när det gäller våra kollegor, vänner, grannar, vår släkt och inte minst oss själva, säger Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.
Sedan 2009 genomför Hjärnkoll en årlig undersökning som mäter befolkningens attityder, kunskap och beteende till personer med psykisk ohälsa. Resultatet för 2013 visar att allmänheten är markant positivare idag än för fem år sedan. De största attitydförändringarna är att man är mer positiv till att personer med psykisk sjukdom ska vara delaktiga i samhället och att psykiatriska verksamheter bör bedrivas i öppna vårdformer. I Hjärnkolls ursprungliga kampanjlän Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten är attitydförbättringen större än i resten av landet. 13 av de 21 attityder som undersökts har blivit positivare, jämfört med 9 av 21 för hela landet. Man är idag också betydligt mer positiv till att vara granne med, umgås med och arbeta med personer med psykisk ohälsa.
– Psykisk ohälsa är väldigt vanligt. Det är den vanligaste sjukskrivningsorsaken enligt Försäkringskassan. Genom att förändra våra egna attityder och beteenden kan vi förbättra livsvillkoren för oerhört många människor, säger Rickard Bracken.
Hjärnkoll arbetar koncentrerat i åtta kampanjlän där 340 ambassadörer skapar samtal om psykisk ohälsa: Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten sedan starten 2009, Skåne sedan 2011 samt Örebro, Värmland, Jämtland och Norrbotten sedan hösten 2012. Hjärnkoll är del av regeringens psykiatrisatsning.
Befolkningsundersökningen som är genomförd av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) består av en webbenkät med fyra olika frågeformulär där de svarande tar ställning till en rad påstående om attityder, kunskap och beteende till personer med psykisk ohälsa.

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). 
Läs mer på www.hjarnkoll.se
]]>

Mot Karlstad

Publicerat den Publicerat i OkategoriseradeIngen kommentar på Mot Karlstad

5timmars sömn och nu Sitter på tåget till Karlstad. Om sj sköter sig har jag 20min på mig att springa hem och lämna en väska och hoppa på bussen till Molkom.
Sen skola till 18, jag kommer va jätte pigg i eftermiddag…

]]>

Rulla till toppen