Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/0/3/5/joannahalvardsson.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6085 Tydliga samband mellan psykisk ohälsa och brister i sociala relationer och fysisk hälsa – Aspiepower Media
Aspiepower Media

Tydliga samband mellan psykisk ohälsa och brister i sociala relationer och fysisk hälsa

Det finns tydliga samband mellan psykisk ohälsa i form av svår ängslan, oro eller ångest, och bristande sociala relationer och hälsa. Det visar Hjärnkolls nya undersökning som presenteras idag på Världsdagen för psykisk hälsa. Genom att samhället och arbetslivet fokuserar på att främja fysisk aktivitet, minska stress, stimulera sociala kontakter så kan en effekt vara ökad psykisk hälsa.
– Personer med psykisk ohälsa i form av svår ängslan, oro eller ångest upplever betydligt oftare stress och saknar en nära vän. Det kan leda till mycket skamkänslor och därmed isolering. Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och därför är det viktigt att arbetslivet och hela
samhället agerar för att bryta isolering och tystnad kring psykisk ohälsa, säger
Rickard Bracken från kampanjen Hjärnkoll.
Undersökningen visar att svår stress är sju gånger vanligare och svåra sömnbesvär är hela tio gånger vanligare hos personer med svår ängslan oro eller ångest jämfört med övriga. Det är nästan dubbelt så vanligt att de i målgruppen saknar en nära vän.
Studien visar även att det är vanligare med stillasittande fritid bland personer med svår ängslan oro eller ångest; 51 procent av dem över 64 år har en stillasittande fritid jämfört med 16 procent i övriga befolkningen. 
– Alla kan göra något för att förebygga, upptäcka och agera vid psykisk ohälsa. Att motverka stress samt främja sociala kontakter och fysisk aktivitet är sådant som kan få stor betydelse för att minska risken att människor utvecklar psykisk ohälsa helt i onödan, säger Rickard Bracken.
Hjärnkolls nya undersökning bygger på statistik ur Nationella folkhälsoenkäten med svar från nästan 70 000 personer i åldern 16-84 år under åren 2005-2012. Cirka 3000 av dessa, 4,3 procent, har svår
ängslan, oror eller ångest. Studien rymmer även statistik från SCB:s ULF, om levnadsförhållanden, där nästan 30 000 personer över 16 år deltagit. Samma målgrupp har lyfts i denna undersökning och dessas svar på frågor om hälsa och sociala relationer har jämförts med övriga befolkningens svar.
Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Läs mer på www.hjarnkoll.se
]]>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *