Aspergers syndrom

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom är en av diagnoserna inom autismspektrumet som också omfattar autism, atypisk autism och desintegrativ störning. Asperger innebär liksom de andra diagnoserna inom autismspektrumet begränsningar inom områdena ömsesidig kommunikation, social interaktion och föreställningsförmåga.

Många får diagnosen sent

Ofta beskriver man Asperger som autism hos personer med normal- eller hög begåvning men utan de omfattande kommunikativa svårigheterna som finns vid autism. Symtomen på Asperger visar sig också senare än vid autism. Ofta blir problemen tydliga först i förskoleåldern då barnets annorlunda sociala beteende blir tydligt. I många fall tar det längre än så innan omgivningen reagerar och en utredning påbörjas. Medelåldern för diagnosen är 8-11 år och många personer har haft diffusa problem under hela sin uppväxt. Och får därför sin diagnos först i vuxen ålder, ofta efter åratal av personligt lidande och utanförskap.

Personer med Aspergers syndrom har sociala svårigheter

Det är framför allt inom två områden som funktionsnedsättningen innebär svårigheter: social interaktion samt föreställningsförmågan, som påverkar beteende, fantasi och intressen. Det är också de två områden som diagnoskriterierna för Aspergers syndrom fokuserar på.
Det finns inget speciellt test som kan visa om en person har Aspergers eller inte, utan vid misstanke om detta utreds personen ifråga av psykolog och läkare.

Aspergers syndrom kallas numera Autismspektrumtillstånd

Aspergers sätts inte längre som diagnos men de som fått diagnosen har den kvar. Medan alla nya diagnoseras med Autismspektrumtillstånd (AST), som är det nya samlingsnamnet för alla diagnoser inom autismspektrumet.

Läs mer om Aspergers här!
Läs några av Joannas inlägg om Aspergers här!

 

Rulla till toppen