Okategoriserade

11 myter om Aspergers syndrom

1. Myt: Aspergers syndrom är bara en trenddiagnos som man inte bör ställa på någon. Man bör kunna acceptera människors olikheter utan att sätta diagnoser på dem. Sanning: Tänk vilken drömvärld vi skulle leva i om alla människor fick vara sig själva och få det stöd de behöver utan diagnoser! Men tyvärr ser inte vår värld ut så. För att få rätt till tex boeendestöd, aktivitetsersättning, stöd av Vuxenhab, LSS, osv…. så måste man ha en diagnos. 2. Myt: Aspergers syndrom kan botas genom en ändrad kost. Sanning: Det finns inga vetenskapliga belägg som tyder på att kost skulle kunna ta bort Aspergers syndrom. För övrigt undrar jag varför någon ens vill bota någons personlighet? 3. Myt: Om man inte har specialintressen, kan man inte ha Aspergers syndrom. Sanning: Vissa personer med Aspergers syndrom har specialintressen, andra har inte det och  de uppfyller kriteriet ”begränsade intressen och beteenden” på ett annat sätt.  Vi är unika, precis som alla andra människor! 4. Myt: Personer med Aspergers syndrom kan inte känna empati Sanning:  Personer med Asperger kan känna empati när de förstår när någon mår dåligt men de kan ha svårt att läsa av kroppsspråket och på så sätt förstå att personen mår dåligt. 5. Myt: Personer med Aspergers syndrom känner inga känslor och  kan inte bli kära. Sanning: Många personer med Asperger är väldigt känslosamma och kan visst bli kära och ha förhållanden som alla andra. 6. Myt: Personer med Aspergers syndrom kan bara prata om sitt specialintresse Sanning; De flesta personer med AS kan prata om andra saker precis som alla andra men de finns vissa personer som uppslukas helt av sitt specialintresse. 7. Myt: Man kan se på en person att den har Aspergers syndrom. Sanning: Asperger är en osynlig funktionsnedsättning och de flesta med diagnosen ser ut som vilken människa som helst. 8. Myt: Personer med Asperger äter bara en viss mat i en viss färg: Sanning: De finns personer som har det så men de flesta med Asperger äter helt vanlig mat. 9.Myt: Personer med Aspergers syndrom bli oftast kriminella och mördare. Sanning: Forskning visar att Asperger ALDRIG  är en förklaring till att en person begår brott. 10. Myt:  Asperger beror på en traumarisk barndomsupplevelse. Sanning: Asperger är något man födds med och är i viss mån ärftligt men inget man får av upplevelse under barndomen. 11. Myt: Personer med Aspergers syndrom kan inte få barn. Sanning: Det finns flera personer med AS som har barn och är lika bra förälder som personer utan funktionshindret.

]]>

No Comments
Previous Post
23 augusti, 2016
Next Post
23 augusti, 2016

No Comments

Leave a Reply

Related Posts