Okategoriserade

Fyra av tio kommuner utan strategi för att minska sjukskrivningar

Trots omfattande kostnader för både samhälle och individen arbetar många kommuner inte strategiskt för att minska sjukskrivningarna bland den egna personalen. Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivning, men var fjärde kommun gör inte systematiska insatser för att hindra psykisk ohälsa. Många kommuner har dock blivit betydligt
bättre de två senaste åren. Det visar kampanjen Hjärnkolls nya kommunundersökning.


– Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående eller kollega. Kommunerna, som tillsammans är en av Sveriges större arbetsgivare, bör lägga större vikt vid att arbeta systematiskt med att förebygga och agera vid psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.
Sveriges kommuner har tillsammans nära 700 000 anställda. Ändå saknar fyra av tio kommuner en strategi för att minska antalet sjukskrivningar. Det visar Hjärnkolls nya undersökning med svar från 170 personalchefer i landets kommuner. Idag är psykisk ohälsa den främsta orsaken till sjukskrivning och flera yrkesgrupper som toppar statistiken är kommunalt anställda såsom lärare och omsorgspersonal. Studien visar att var fjärde kommun genomför inga insatser alls eller bara insatser inom vissa delar av verksamheten för att hindra arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Positivt är att många kommuner har flyttat fram positionerna. Av de över 130 kommuner som ingick i samma undersökning 2012 är det 39 procent fler som idag har ett systematiskt förebyggande arbete i hela kommunen för att hindra arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Kommunerna har också blivit betydligt bättre på att ta fram rutiner för att chefer ska kunna fånga upp och agera vid tidiga signaler på psykisk ohälsa. Idag har 43 procent fler kommuner sådana rutiner. Dessutom har fler kommuner infört specifika rutiner eller arbetssätt när anställda med psykisk ohälsa återgår till arbete efter sjukskrivning.
– Att flera kommuner har förbättrat sitt systematiska arbete för att förebygga psykisk ohälsa är glädjande, och vi hoppas att fler kommuner tar efter. Med rätt åtgärder kan många kommunanställda stanna kvar i arbete och onödiga sjukskrivningar kan undvikas, säger Rickard Bracken.

Tabeller för resultaten finns på Hjärnkoll.se
Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). ]]>

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    %d bloggare gillar detta: